image/svg+xml +420 777 017 599
image/svg+xml Poptávka zdarma
Dezinfekce proti koronaviru
Spolupracujeme s:
STÁTNÍ ÚSTAV ZDRAVOTNÍ
Státní zdravotní ústav
Krajská hygienická stanice
sdružení
Sdružení pracovníků DDD
777 017 599Volejte či zasílejte SMS nostop každý den.

Ochrana a dezinfekce proti koronaviru

Praha a Středočeský kraj

Preventivní i ohniskové dezinfekce proti koronaviru pro firmy, státní instituce i domácnosti. Společnost Dopareal celou situaci koronaviru (Wuhan coronavirus / COVID-19) v Česku aktivně monitoruje a ve spolupráci s Státním zdravotním ústavem a Krajskou hygienickou stanicí jsme vybaveni a proškoleni na dezinfečkní zásahy i velkých kapacit či smluvně dlouhodobé dezinfekce.

Dezinfekce - koronavirus

Ať se jedná o úřad, školu, obchodní dům či zasaženou domácnost, vždy poskytneme maximálně efektivní dezinfekce na míru potřeb zadavatele.

Dezinfekce proti koronaviru: 777 017 599

Při výjezdech používáme jako účinné desinfekce proti koronaviru plně virucidní earosolové či otěrové látky na bázi alkoholu (70%), aktivního kyslíku nebo případně chlóru. Použití dezinfekce je v závislosti na funkci, frekventovanosti a vnitřním klima objektu. Plná účinnost látek dosahuje 60 minut.

Dezinfekce proti koronaviru

Průběh dezinfekce proti koronaviru

Pro zajištění provozu podniků, městské dopravy a státních institucí realizujeme také večerní i noční dezinfekce. Doba nepřístupnosti prostor pro dospělé osoby, děti i zvířata je po provedené dezinfekce osm až dvanáct hodin. Trvání dezinfekce prostor je zcela individuální v závislosti na velikosti objektu a vybavení.

Následné kontroly kvality a účinnosti dezinfekcí jsou provedeny namátkovými kotrolami Státního zdravotnického ústavu a krajské hygienické stanice.


Lokality vhodné pro dezinfekce proti koronaviru:
Co je koronavirus?

Koronavirů existuje více druhů. Coronavirus, který začal sužovat Českou republiku od 1. března 2020 se nazývá SARS-CoV-2 a způsobuje horečnaté onemocnění COVID-19, které pro zejména pro starší osoby může končit zápalem plic, komplikacemi s ledvinami až úmrtím. Dalšími členy skupiny koronavirů je SARS-CoV (způsobující onemocnění SARS), MERS-CoV (onemocnění MERS), ale také jiné méně nebezpečné druhy, které způsobují 10-15% všech nachlazení v populaci.

Koronavirus

Prevence před koronavirem

Základní prevence před koronavirem je dozajista mytí rukou po návštěvě míst, kde se mohli nakažení vyskytovat. Dozajista vhodným způsobem jak se chránit před koronavirem je vyhýbat se míst a událostí s velkým množstvím návštěvníků. Všeobecně koncerty, kluby, restaurace, potažmo i veřejná doprava. Aktivní prevence před koronavirem je účinná desinfekce proti koronaviru aplikovaná na povrchy, které jsou často ve styku s člověkem - obecně kliky, stoly, držadla, výdejní automaty nebo například automatické pokladny.Jak se chránit před koronavirem?

Mezi základní bezpečnostní opatření patří zmiňovaná hygiena rukou, zdržování se míst s velkou koncentrací lidí a udržování si odstupu. Koronavirus je rozšiřován při vykašlávání nebo kýchání kapénkovou infekcí, která se šíří vzduchem na krátké vzdálenosti. Některé zdroje uvádějí jako ideální minimální vzdálenost jeden metr. Právě kvůli biologickým stopám v podobě kapének na površích jsou dezinfekce prováděny.

Jak se chránit před koronavirem?

Virus přežívá na površích po dobu hodin až dnů - podle teploty, vhlkosti, množství biomateriálu a typu konkrétního povrchu. Jeho velkou nebezpečností je fakt, že koronavirus bývá infekční již v inkubační době, která se pohybuje mezi jedním a čtrnácti dny. Průměrná inkubační doba je pět dní.

Z výše uvedených důvodů není leckdy možné nakaženého koronavirem rozpoznat, ani sám si nemusí být vědom přítomnosti viru. Proto opakovaná preventivní dezinfekce povrchů je účinnou obranou proti jeho šíření.


Dezinfekce proti koronaviru 777 017 599
Nastavení soukromí

Stránky Dopareal.cz disponují soubory cookies, které zejména slouží k měření návštěnosti. Zajišťují tak kvalitňování našich služeb na základě zákaznických preferencí a zájmů o různá témata či služby. Tyto identifikátory mohou obsahovat osobní údaje (pokud za osobní údaje považujete šířku displaye nebo například první navštívenou stránku). Soubory cookies jsou také nutné ke bezchybnému spuštění pluginů sociálních služeb. Všechna data používáme čiště v anonymizovaném režimu, kdy není možné z dat vyčíst více než technické parametry zařízení a anonymní pohyb po stránkách.