image/svg+xml +420 777 017 599
image/svg+xml Poptávka zdarma
Vyklízení nebezpečného odpadu - Teplice
14 let vyklízení pozůstalostí
415 vyklizených bytů po zemřelém
911 tun odpadu z vyklízení po úmrtí
777 017 599Volejte či zasílejte SMS nostop každý den.

Vyklízení pozůstalostí Teplice

Vyklízení bytů s toxickým odpadem - po zemřelém, bezdomovcích, narkomanech

Spolehlivé vyklízení pozůstalostí - Teplice a okolí - včetně nábytku, spotřebičů, vybavení, běžného odpadu i toxického bio odpadu po zemřelém. Vždy s důrazem na pietní a profesionální jednání. V rámci nebezpečného odpadu též právdíme vyklízení po bezdomovcích a po narkomanech. Naše vyklízecí práce, které mají více jak 14tiletou historii, můžete využít nejenom v Teplicích, ale v mnoha koutech České republiky.

Vyklízení pozůstalostí Teplice

Úklid jedné místonosti nebo kompletní likvidace pozůstalosti v Teplicích či okolí? Vždy nabídneme nejefektivnější způsob vyklizení pozůstalosti a odvozu nebezpečného odpadu!

Vyklízení pozůstalosti a odpadu Teplice: 777 017 599

Vyklízení pozůstalostí a úklid/čištění prostor zasažených nebezpečnými biologickými látkami jak pro jednotlivce, firmy i státní / obecní subjekty (školy, úřady, kostely) a to v sebevětším rozsahu úklidu a odvozu odpadu. Spolupracujeme též při úmrtí se složkami IZS - policie, hasiči, záchraná služba a dále pohřební služby, notáři.


Likvidace pozůstalosti - Teplice

V Teplicích též nabízíme takzvané likvidace pozůstalosti, kde se jedná o kompletní vyklizení a vyčištění nemovitosti z pozůstalosti. Kromě standartního vyklizení starého nábytku, likvidace odpadu a demontáže vybavení můžeme byt také vymalovat, provést stavební úpravy nebo bourací práce (včetně podlah) a připravit tak pozůstalost k nastěhování či prodeji. Předměty osobního charakteru jsou samozřejmě evidovány a následně předány klientovi.

Likvidace pozůstalosti Teplice

Také v Teplicích a šiřším okolí máme smluvní skládky a odběrná místa k likvidaci jak běžného, tak nebezpečného odpadu z pozůstalosti. Problémem není ani atypická dispozice prostor (absence výtahu, točité schody, rampy a jiná převýšení). Za léta praxe jsme schopni provést likvidaci pozůstalosti takřka v jakémkoliv objektu s i vysokou mírou znečištění.

Likvidace pozůstalosti Teplice: 777 017 599

Pokaždé se snažíme přistupovat ke každému zásahu individuálně a nabízet provedení vyklízení na férové ceny s ohledem na možnosti zákazníka a závažnost znečištění bytu. Kalkulaci ceny zdarma Vám rádi zodpovíme po kontaktování skrze náš telefon +420 777 017 599, na emailové adrese info@dopareal.cz či skrze náš kontaktní formulář. Po dokončení vyklízení jsme schopni nabídnout též řemeslné práce jako je malování pokojů či rekontrukce.

Vyklízení pozůstalosti na charitu

Na Vaše přání mohou být oděvy a jiné užitečné vybavení z vyklízení pozůstalosti věnovány na charitativní účely. Spolupracujeme s neziskovými organizacemi, červeným křížem i arcidiecézní charitou za účelem pomoci sociálně slabým. Ačkoliv zpravidla se v pozůstalosti nacházejí předměty a oblečení druhé jakosti, stále mohou být ku prospěchu.

Mnohé předměty z pozůstalosti mohou stále sloužit potřebným.

Vyklízení pozůstalosti svépomocí

Pro Vaší bezpečnost upozorňujeme, že byty a prostory z pozůstalosti, kde se nachází biologický materiál více než pár hodin jsou bez ochranného vybavení zpravidla nebezpečné pro lidský organismus. I při absenci zápachu se mohou v ovzduší již nacházet choroboplodné mikroorganismy, které nesou rizika zejména infekčního a respiračního charakteru.


Úklid po bezdomovcích - Teplice

Úklid po bezdomovcích - Teplice

Bohužel lidé bez domova zpravidla neoplývají smyslem pro pořádek, ani vysokými hygienickými nároky. Takový úklid po bezdomovcích, ať již v otevřeném prostranství či nelegálně obývané budově, může být krajně zdravotně nebezpečný.

Často se setkáváme s tím, že bezdomovci využívají toalety (nebo i prázdné místnosti) v prostorách bez zapojené vody jak suchý záchod. Při čištění/úklid exkrementů je pak nutné provést velici obezřetně, s pevným žadudkem a profesionálním vybavením.

Ačkliv leckdy odpad po bezdomovcích vypadá neškodně, může úkryvat nejenom nejrůznější závažné nemoci jako je například žloutenka. Při vyklízení po bezdomovcích se v prostorách také často nalezne přítomnost parazitů - blechy, štěnice, vši a jiný škodlivý hmyz. I pro takové případě máme odborníky, kteří vědí, jak prostory uvést do obyvatelného stavu.


Vyklízení po narkomanech - Teplice

Vyklízení po narkomanech - Teplice

Zejména pak vyklízení po narkomanech patří k velice rizikovým činnostem a nedoporučujeme ho vykonávat svépomocí. V bytech, domech či squotech obývaných narkomany jsou k nalezení nejenom injekční stříkačky, jehly, ale leckdy i mnoho jiných předmětů, na kterých mohlo ulpět množství choroboplodných zárodků a virů.

Stejnětak jako bezdomovci, nedbají většinou - lidově řečeno "feťáci" na velký úklid či hygienu. Disponujeme ochrannými obleky, respirátory a dezinfekčními prostředky pro maximální efektivitu úklidu a dezinfekce prostor po narkomanech.

Po důkladném úklidu/vyklízení prostor včetně dezinfekce jsme pak schopni nabídnout i například nové vymalování pokojů, výměnu podlah či rekonstrukce - a to jak částečné (zdivo, příčky), tak rozsáhlé (byty, koupelny, kuchyně).