image/svg+xml +420 777 017 599
image/svg+xml Poptávka zdarma
Odvoz odpadu a suti
14 let úspěšné praxe s vyklízením bytů
712 vyklizených bytů a příslušenství
12 315 tun odpadu z vyklízení bytů
777 017 599Volejte či zasílejte SMS nostop každý den.

Vyklízení pozůstalosti po úmrtí

Vyklízení bytů v Praze

Jak praví staré české rčení: neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. Úmrtí je vždy chmurnou událostí, tím spíše pokud nebylo přirozenou cestou. V jakémkoliv případě je ale důležité volit další kroky v rámci vyklízení pozůstalosti s rozvahou, zodpovědnosti a ohledem na důstojnost nebožtíka.

Důležitým aspektem před provedením vyklizení pozůstalosti jsou také právní závazky a povinnosti plynoucí z dědického řízení a právem s bytem po úmrtí manipulovat. V dnešním článku naleznete informace jak o zákonných procesech, tak o náležitostech samotného vyklízení.


Co s bytem po úmrtí?

V první řadě je důležité zvážit možná zdravotní rizika v bytě vzniklá úmrtím. Již pár hodin po úmrtí se začíná lidské tělo rozkládat a uvolňovat do okolí nebezpečné bakterie, plísně a jiné nežádoucí organismy. V takovém případě je nasnadě zvážit profesionální vyklízení bytu po zemřelém.

Vyklízení bytu po zemřelém

Odborníci na dezinfekce a sanace bytů přecijenom disponují specializovanou technikou, oděvy a vybavením, které je chrání před řadou nemoci a infekcí. Svým zásahem na dezinfekce a vyklízení pozůstalosti tak chrání nejenom sebe, ale v důsledku i Vás.

Čištění skrvn o krve či jiných tělních tekutin je náročná činnost spojená nejenom s specializovanými čištícími produkty, ochrannými oděvy, ale i speciálně navrženou technikou a čištění zatuchlého vzduchu (dezodorizace).


Legislativa před vyklizením pozůstalosti

Před vyklízením pozůstalosti je vhodné zvážit, zda opravdu legislativně máte či skrze dědické řízení nabydete disponibilitu s majetkem zemřelého. Vyhněte se tím možným následným komplikacím (požadování úhrady vyklízení po zákonně uznaném dědicovi či trestnímu činu manipulace s cizím majetkem).


Likvidace pozůstalosti

Likvidace pozůstalosti

Úklid po úmrtí

Celý zásah rozhodně nemusí končit pouze u dezinfekce a sanace prostor. Pokud je vybavení bytu již staré či neužitečné je možná dobrou volbou kompletní likvidace pozůstalosti.

V takovém případě se rozumí vyklízení pozůstalosti včetně všeho (či většiny) starého nábytku, spotřebičů, vybavení a jiného odpadu.

Vyklízení po násilném úmrtí

Úklid bytu po umrtí zapříčiněné trestným činem (vraždou, nedbalostí) či sebevraždou je možné pouze za spolupráce s veřejně činnými orgány. Takové vyklízení bytu po úmrtí je dozajista práce pro profesionály. Úklid po úmrtí je spojen hloubkovým čištěním podlah, vzdchuchu i nakládáním biologicky nebezpečným materiálem, které vyžaduje nejenom odborné vybavení, ale také státní atestace.