image/svg+xml +420 777 017 599
image/svg+xml Poptávka zdarma
Vyklízení bytu po nájemci - článek
14 let úspěšné praxe s vyklízením bytů
712 vyklizených bytů a příslušenství
12 315 tun odpadu z vyklízení bytů
777 017 599Volejte či zasílejte SMS nostop každý den.

Vyklízení bytu po nájemci

Vyklízení bytů

Vyklízení bytu patří neodmyslitelně k zdárnému ukončení nájmu nemovitosti. Česká legislativa nakazuje, aby nájemník předal majiteli bytu ve stavu, v kterém mu byl byt pronajat. Proto je dobré vědět, co který subjekt v rámci zákona smí a na co dávat pozor při vyklízení bytu. Praha, Mělník, Kladno a mnohá další „paneláková“ města o tom ví dozajista své – nemálo takových případů opomenutí vyklízení končí až u soudu.


Nabytí skrze vyklizení bytu

Vyklízení nemovitostí

Znovunabytí bytu majitelem je definováno předáním klíčů od nájemníka, kdy v této době již musí být provedeno kompletní vyklizení bytu. Jestliže se v nemovitosti nadále vyskytuje majetek nájemníka či objekty odpadního charakteru může je majitel bytu nechat vyklidit včetně odvozu odpadu a to na náklady nájemníka.


Vyklízení bytu právní cestou

V případech, kdy majitel bytu chce provést vyklizení bytu bez jeho předání (předání klíčů od nájemníka) musí postupovat pouze skrze soudní (žaloba na vyklizení) či exekuční řízení. Pokud by totiž firma či on sám provedl vyklízení nemovitosti na „vlastní pěst“, bude toto jednání považováno za protiprávní dle §178 zákona č. 40/2009 Sb. – porušování domovní svobody.


Právní klička k získání bytu

Protiprávnímu jednání se lze vyhnout, pokud je násilné vniknutí do bytu již dříve uvedeno v smlouvě o pronájmu nemovitosti. Alternativní možností je vniknutí do bytu v případě krajní nouze, která je ovšem velmi sporná při případném soudním dokazování.


Vyklizení a znovunabytí od roku 2014

Tento rok přinesl novelizaci občanského zákoníku, který definuje, že pokud nájemník byt již opustil, ale nedošlo k jeho předání, může majitel byt znovunabýt pokud je „bez jakýchkoliv pochybností“ přesvědčen o obsenci nájemníka v nemovitosti. Ta je možná doložit dlouhodobým sledováním bytu či poptáváním se například sousedů.