image/svg+xml +420 777 017 599
image/svg+xml Poptávka zdarma
Odvoz odpadu a suti
14 let úspěšné praxe s vyklízením bytů
712 vyklizených bytů a příslušenství
12 315 tun odpadu z vyklízení bytů
777 017 599Volejte či zasílejte SMS nostop každý den.

Jak probíhá vyklízení bytů?

V dnešním článku se zaměříme na celkový průběh vyklízení bytů u firmy Dopareal Praha. Jak se na vyklízení připravit? Co se vše bude dělat? Bude ode mne vyklízecí firma něco žádat? Co se s odpadem následně stane? Na tyto a další otázky Vám odpovíme právě dnes.

Vyklízení bytů v Praze

Celý proces vyklízení lze prakticky rozděli na tři jednotlivé části - příprava, vyklízení a likvidace odpadu. Pro naše zákazníky je stěžejní zejmána první část, u které bývá zapotřebí dodání dokumentace či zpřístupnění objektu. Nicméně, aby bylo jasno, projdeme si fáze všechny.


Příprava na vyklízení bytu

Poté, co nás kontaktujete (až již telefonicky na čísle +420 777 017 599, prostřednictvím emailu dopareal@gmail.com či skrze poptávkový formulář, je vždy nutné si ujasnit v jakém rozsahu se vyklízení bytu bude konat. Zda jde o pouhé vyklizení několika skříní, vynosení veškerého vybavení bytu či bude potřeba vynést i nějaký odpad (odpadky, suť, věci nevýznamné hodnoty). Samozřejmostí je zmínění vyklízení elektroodpadu (lednice, televize, sporáky) či odpadu nebezpečného (biologický odpad při vyklízení po úmrtí či v rámci sanace po požáru).

Odvoz starého nábytku

Zde velmi záleží na závažnosti a objemu odpadu. V některých případech nám postačí popsání textovou formou, vždy vítáme fotodokumentaci, ve větších zakázkách na vyklizení bytu je ovšem potřeba byt nejdříve osobně navštívit a provést prohlídku. Prohlídka bytu je důležitá pro správně stanovení počtu pracovníků, vhodných postupů, případně použití dezinfekčních prostředků či ochranných oděvů a respirátorů.

Při osobní prohlídce se také dá velice přesněji odhadnout výsledná cena za vyklízení bytu. Většina našich zákazníků sama dobře tuší, kdy je pohlídka nutná a kdy nám postačí popis "Odvoz 3 skříní a jedné sedačky ve třetím patře panelového domu".


Průběh vyklízení bytu

Vyklizení bytu

Samotné vyklízení bytu probíhá většinou ve 3 a více pracovnících, kteří napytlují odpadky, suť, staré oblečení a jiný drobný odpad. Dále se provede odnos starého nábytku (případně i jeho demontáž - konzole závěsů, vestavěné skříně) a elektrospotřebičů. Dle přání zákazníka též sundání a odnos koberců či jiného vybavení nemovitosti. Vyklízení ve většině případů netrvá déle než několik hodin.

V případě biologického odpadu po úmrtí, narkomanech, bezdomovcích či po požáru je nutné použít ochranné obleky a respirátory. Při těchto vyklízecích pracích je často nutné následné dezinfekce prostor a čištění vzduchu ozonem (dezodorizace).


Likvidace o odvoz odpadu z vyklízení

Odvoz odpadu

Veškerý odpad z vyklízení bytu je nejdříve naskládán do specializované dodávky či velkoobjemového kontejneru (dle typu a velikosti odpadu). Odpad z vyklízení je pak námi dále odvozen na smluvní skládky či do specializovaných dvorů (elektroodpad, suť). Všechen odpad vyklizený společností Dopareal je vždy likvidován dle legislativních norem a nikdy odpad neodvážíme na černé skládky.