image/svg+xml +420 777 017 599
image/svg+xml Poptávka zdarma
Odvoz odpadu a suti
14 let úspěšné praxe s vyklízením bytů
712 vyklizených bytů a příslušenství
12 315 tun odpadu z vyklízení bytů
777 017 599Volejte či zasílejte SMS nostop každý den.

Likvidace pozůstalosti - otázky a odpovědi

Dědictví sebou nese kromě zármutku i jisté povinnosti. Jednou z nich je i likvidace pozůstalosti, repektive vyklizení bytu po zemřelém a to včetně osobních věci, nábytku, vybavení či případně spotřebičů. Celý proces likvidace bytu či domu z pozůstalosti sebou nese řadu otázek, na které si záhy odpovíme.

Likvidace pozůstalosti

Chceme touto formou ulehčit našim zákazníkům v těžkých chvílích, kdy si nejsou jisti co s pozůstalostí. Navíc studování legislativy české republiky ohledně likvidace pozůstalostí nesklízí v takové situaci přílišné ovace. Probereme si zejména tyto tři body:


Kdy vyklidit byt po zemřelém?

Realizace vyklízení pozůstalosti je legislativně přípustná v momentě, kdy je možno disponovat majetkem zesnulého - tedy po dědickém řízení. Nicméně běžnou praxí bývá, že pokud jsou dědici ve shodě, může vyklízení pozůstalosti započít kdykoliv po úmrtí. Právní vyjímka je u vyklizení bytu po úmrtí nájemníka, kdy lze tak učinit po zaniknutí nájemní smlouvy - pokud snahu vyklidit věci po zemřelém neprojevil žádných z příbuzných.

Vyklizení pozůstalosti

Samozřejmě otázka "kdy vyklízet po zemřelých" nese i etické dilema. Nicméně vzhledem k možnosti vzniku různých bakterií a plísní v bytě nedoporučujeme otálet prakticky vůbec. Likvidace či odvoz pozůstalosti jistě neznamená ukončení zármutku. Minimálně vyklizení lednice je vhodné takřka ihned z pochopitelných důvodů.

Z náboženského hlediska je vyklízení bytu po zemřelém vhodné po pohřbu. Zejména v křesťanství přetrvává názor, že duše do řádného pohřbu nespočívá v pokoji a není tak vhodné do té doby manipulovat či odstranit věci po zemřelém.


Kdo vyklízí a zaplatí vyklizení bytu po zemřelém?

Vyklízení bytu po zemřelém

Jak již text výše napovídá - vyklízení bytu platí nový majitel (tedy dědic nebo kupec). Případy, kdy úklid po úmrtí hradí stát jsou velmi ojedinělé. Pokud zemřelý nemá příbuzné, pak zpravidla vyklizení pozůstalosti platí nájemce. Je nutno dodat, že pokud byl byt v nájmu a příbuzní se k vyklízení nepřihlásili, ačkoliv jiné statky dědili, může nájemce pokusit zpětně poplatky za likvidaci pozůstalosti soudně požadovat právě po nich.

Ten kdo hradí vyklizeni bytu po zemřelém by měl zároveň zvážit, zda je nutný pouze uklid nebo i připadá v úvahu dezinfekce bytu. Po zemřelém mohou v prostorách zbýt životunebezpečné organismy - viz. níže.


Úklid a dezinfekce po zemřelém

Při vyklízení pozůstalosti bývá často i nutná dezinfekce bytu. Již pár hodin po úmrtí bývá nutné odstranění zápachu po zemřelém (takzvaná dezodorizace) - laicky řečeno: čistění vzduchu. Pokud k odhalení úmrtí došlo za delší dobu bývá nutná i chemická dezinfekce bytu, která zahrnutí odstranění biologického materiálu a čištění skrvn od krve. V tomto případě krajně dopouručujeme využít našich služeb, jelikož zde se jedná o celkem zjevné zdravotní nebezpečí.